Alle dagen digitaal, niet alledaags naar de drukker
We hebben er de afgelopen maanden heel hard aan gewerkt, HET nieuwe boek van BoekTweePuntNul! En nu kunnen we zeggen dat het ontwerp naar de drukker is aangeleverd. Printsupport4u mag er nu als laatste zijn ‘kunstje’ mee doen en dan lanceren we het boek tijdens de IPON!
In dit bijzondere boek volgen Mariëlle van Rijn en Karin Winters tien zelfbedachte personen. Mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en dus ook met verschillende vragen over digitalisering en digitaal burgerschap. Dit tiental gaat actief op zoek naar antwoorden. Hun vragen en de antwoorden – die ze zelf vonden of die experts hen gaven – zijn door de dames opgetekend in een mooie collectie verhalen en ontmoetingen. Het resultaat is een praktisch boek waarin je een breed beeld geschetst krijgt van wat digitaal burgerschap betekent in een steeds sneller medialiserende samenleving. Alle dagen digitaal actief zijn, is namelijk niet altijd heel alledaags.
Met grote dank aan Carla Desain, Tessa Van Zadelhoff, Louis Hilgers en Marijke Hilgers, Alex-Jan Sigtermans, Jeska Los en Judith Eurlings.
Zie https://www.boektweepuntnul.nl/alle-dagen-digitaal-niet-alledaags/