Sinds begin 2015 is HandBoekTweePuntNul volledig uitverkocht. Aangezien er nog geen plannen zijn tot herdruk hebben we daarom in overleg met de co-auteurs besloten de huidige versie gratis beschikbaar te stellen.

Download HandBoekTweePuntNul gratis als eBook

Natuurlijk stellen wij het op prijs als u BoekTweePuntNul ondersteunt door de aanschaf van een van onze andere publicaties.


 

HandBoekTweePuntNul geeft handvatten waarmee sociale media optimaal ingezet kunnen worden op school. Niet alleen in de dagelijkse onderwijspraktijk, maar in de hele organisatie. Samen met BoekTweePuntNul200 is dit inspiratieboek onmisbaar in dit snel veranderende (digitale) tijdperk. Elf experts helpen u op weg:

Deel 1: Achtergronden
1 Social media & wat zijn dat Louis Hilgers
2 Social media & didactiek Wilfred Rubens
3 Social media & denkvaardigheden Erno Mijland
4 Social media & leerkrachtcompetenties Gerard Dummer
Deel 2: Sociale media in de klas
1 Social media & de les (PO) Tessa van Zadelhoff
2 Social media & de les (VO) Gijs Palsrok
3 Social media & de les (MBO) Iris van Bossum
4 Social media & beter leren en lesgeven Paul Vermeulen
Deel 3: Sociale media op schoolniveau
1 Social media & kansen en gevaren Karin Winters
2 Social media & opstelling Joris van Meel
3 Social media & ELO 3.0 Aad van der Drift

Het verhaal achter HandBoekTweePuntNul
In oktober 2011 kwam BoekTweePuntNul uit. Een boek waar in cocreatie met elkaar, 125 auteurs ieder een hoofdstuk schreven over sociale media, web 2.0 en webtools. Met name de onderwijsversie van dit boek werd een groot succes. Op steeds meer onderwijsinstellingen ontdekt men de mogelijkheden die sociale media kunnen bieden voor het onderwijs. Over de didactische kant van sociale media is echter nog niet veel geschreven. Om die reden hebben wij een aantal experts op het gebied van sociale media in het onderwijs benaderd om hun verhaal te vertellen.

We geven hierbij achtergronden, praktijkvoorbeelden vanuit het PO, VO en MBO, maar ook wat scholen met sociale media zouden kunnen doen om zich beter te profileren. Vier van deze artikelen zijn de geactualiseerde versies van artikelen die in de onderwijsversie van BoekTweePuntNul te lezen waren. Aangevuld met de overige verhalen geeft het handboek een goed beeld van wat sociale media voor het onderwijs kunnen betekenen.

In de nieuwste versie van BoekTweePuntNul staan maar liefst 200 bijdragen van evenveel auteurs over sociale media- en web 2.0-toepassingen. Een boek schrijven met 200 auteurs is een uitdaging, maar is te doen wanneer je over een goed format beschikt. Twaalf langere hoofdstukken laten schrijven door experts op dit gebied is weer een uitdaging van een ander kaliber. Wij hadden deze klus dan ook nooit kunnen klaren zonder de medewerking van Carla Desain. Als eindredacteur heeft zij uren met auteurs gespard over hoe de artikelen inhoudelijk nog beter zouden kunnen. Carla wist steeds op het juiste moment de goede vragen te stellen om een auteur weer een stap verder te helpen.

Wij hopen met dit handboek een bijdrage te leveren aan de zoektocht van studenten op Pabo’s en lerarenopleidingen, leerkrachten en docenten die het nut van sociale media in het onderwijs zien, maar nog zoeken naar de wijze waarop zij deze binnen hun lessen kunnen integreren.