Wat is BoekTweePuntNul?

BoekTweePuntNul is geen uitgeverij maar een auteurscollectief waar inmiddels meer dan 200 co-auteurs samenwerken.

BoekTweePuntNul is in 2011 spontaan ontstaan via sociale media. Inmiddels zijn we al vele publicaties verder. Naast het bronnenboek waarin u op laagdrempelige wijze kennis maakt met 200 web 2.0 programma’s, webtools en sociale media hebben we een HandBoekTweePuntNul waarin tien experts artikelen schrijven over de mogelijkheden van sociale media binnen het onderwijs. In de zomer van 2013 zijn we gestart met de praktijkreeks, een aantal uitgaven waarin we dieper ingaan op onderwerpen zoals het zelf maken van apps en de combinatie natuuronderwijs en digitale media. Voor een overzicht van al onze uitgaven klikt u op de knop ‘publicaties‘.

BoekTweePuntNul valt onder de Creative Commons Licentie BY SA.

Onze publicaties